Места по политически групи: 2014-2019 г. Полша - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 5
ЕНП 22
ЕКР 19
ЕСПД 1
ЕНС 2
НЧ 2

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • АЛДЕ - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • ЕОЛ/СЗЛ - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
  • ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2014-2019 г. Полша - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 22
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
PO Platforma Obywatelska 18
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 19
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PiS Prawo i Sprawiedliwość 14
PR Prawica Rzeczypospolitej 1
Ind Independent 3
Ind (former PiS) Independent 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 3
UP Unia Pracy 1
Ind Independent 1
ЕНС - Група „Европа на нациите и свободите“ 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KNP Kongres Nowej Prawicy 2
ЕСПД - Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Wolność Wolność 1
НЧ - Независими членове 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind (former PiS) Independent 1
Wolność Wolność 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика