Места по политически групи: 2004-2009 г. Румъния - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 10
Verts/ALE 1
ALDE 6
PPE-DE 18

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Румъния - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 18
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PD-L Partidul Democrat Liberal 16
UDMR Uniunea Democrată Maghiară din România 2
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 10
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PSD Partidul Social Democrat 10
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PNL Partidul National Liberal 6
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Ind Independent 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика