Места по политически групи: 2009-2014 г. Швеция - Парламент в края на мандата

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
GUE/NGL 1
S&D 6
Verts/ALE 4
ALDE 4
ЕНП 5

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Швеция - Парламент в края на мандата

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
S (SAP) Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 6
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FP Folkepartiet Liberalerna 3
C Centerpartiet 1
Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 4
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MP Miljöpartiet de Gröna 2
PP Piratpartiet 2
GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
V Vänsterpartiet 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика