Места по политически групи: 2004-2009 г. Словакия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 3
PPE-DE 8
НЧ 3

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Словакия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SDKÚ Slovenská demokratická a krestanská únia 3
KDH Krestanskodemokratické hnutie 3
SMK-MPK Strana madarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 2
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SMER SMER 2
SDL Strana Demokratickej Ľavice 1
НЧ - Независими членове 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LS-HZDS Ludová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 3

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Словакия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Словакия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 36% 64% 31% 69%
2009 38% 62% 35% 65%
2014 31% 69% 37% 63%
2019 15% 85% 41% 59%
27/05/2019 - 01:28
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Словакия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Словакия Европейски съюз
2004 16,97% 45,47%
2009 19,64% 42,97%
2014 13,05% 42,61%
2019 22,74% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика