Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Словакия - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
SMER - Smer - sociálna demokracia 32,02%
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a krest(anská únia - Demokratická strana 16,99%
SMK - MPK - Magyar Koalíció Pártja/Strana mad(arskej koalície 11,34%
KDH - Krestanskodemokratické hnutie 10,87%
L'S - HZDS - Ludová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 8,98%
SNS - Slovenská národná strana 5,56%
Други партии - Други партии 14,24%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Словакия - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 5
ALDE 1
ЕНП 6
EFD 1

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Словакия - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 6
Национални партии, които са членове на тази политическа група
KDH Krestanskodemokratické hnutie 2
SDKÚ - DS Slovenská demokratická a krest(anská únia - Demokratická strana 2
SMK - MPK Magyar Koalíció Pártja/Strana mad(arskej koalície 2
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 5
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SMER Smer - sociálna demokracia 5
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
L'S - HZDS Ludová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 1
EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията” 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SNS Slovenská národná strana 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Словакия - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Словакия Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 36% 64% 31% 69%
2009 38% 62% 35% 65%
2014 31% 69% 37% 63%
2019 15% 85% 41% 59%
27/05/2019 - 01:28
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Словакия - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Словакия Европейски съюз
2004 16,97% 45,47%
2009 19,64% 42,97%
2014 13,05% 42,61%
2019 22,74% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика