Резултати по национални партии: 2009-2014 г. Словения - Окончателни резултати

Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете
SDS - Slovenska Demokratska Stranka 26,92%
SD - Socialni Demokrati 18,45%
N.Si - Nova Slovenija - Kršcanska Ljudska Stranka 16,33%
LDS - Liberalna Demokracija Slovenije 11,52%
zares - ZARES 9,82%
Други партии - Други партии 16,96%

Места по политически групи: 2009-2014 г. Словения - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D 2
ALDE 2
ЕНП 3

Политически групи в Европейския парламент

  • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
  • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • EFD - Група „Европа на свободата и демокрацията”
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2009-2014 г. Словения - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SDS Slovenska Demokratska Stranka 2
N.Si Nova Slovenija - Kršcanska Ljudska Stranka 1
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SD Socialni Demokrati 2
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
LDS Liberalna Demokracija Slovenije 1
zares ZARES 1

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Словения - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Словения Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 43% 57% 31% 69%
2009 29% 71% 35% 65%
2014 37% 63% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
04/06/2019 - 15:48
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Словения - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Словения Европейски съюз
2004 28,35% 45,47%
2009 28,37% 42,97%
2014 24,55% 42,61%
2019 28,89% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика