Места по политически групи: 2004-2009 г. Унгария - Учредително заседание

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PSE 9
ALDE 2
PPE-DE 13

Политически групи в Европейския парламент

  • PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
  • PSE - Група на социалистите в Европейския парламент
  • ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
  • Verts/ALE - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
  • GUE/NGL - Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
  • IND/DEM - Група Независимост/Демокрация
  • UEN - Група на Съюза за Европа на нациите
  • НЧ - Независими членове

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Разбивка по национални партии и политически групи: 2004-2009 г. Унгария - Учредително заседание

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
PPE-DE - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи 13
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 12
MDF Magyar Demokrata Fórum 1
PSE - Група на социалистите в Европейския парламент 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
MSZP Magyar Szocialista Párt 9
ALDE - Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége 2

От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

02/07/2019 - 16:25
Всички часове са GMT+2

Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Унгария - Учредително заседание

Национално и европейско съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Унгария Европейски съюз
Година Жени Мъже Жени Мъже
2004 37% 63% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 19% 81% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
17/06/2019 - 16:13
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Унгария - Окончателни резултати

Национална и европейска избирателна активност по години, в проценти
Година Унгария Европейски съюз
2004 38,50% 45,47%
2009 36,31% 42,97%
2014 28,97% 42,61%
2019 43,36% 50,66%
Изтеглете и споделете
Изтеглете тази графика