Křesla podle politické skupiny a země: 1989–1994 Ustavující zasedání

Rozdělení politických skupin v Evropském parlamentu podle zemí
Země Počet křesel Křesla
Belgie 8 7 4 3 1 1 24
Dánsko 4 2 3 2 1 4 16
Francie 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Irsko 1 4 2 6 1 1 15
Itálie 14 27 3 7 22 3 5 81
Lucembursko 2 3 1 6
Německo 31 32 4 8 6 81
Nizozemsko 8 10 4 2 1 25
Portugalsko 8 3 9 1 3 24
Řecko 9 10 1 1 3 24
Spojené království 46 1 32 1 1 81
Španělsko 27 16 6 1 4 2 4 60
Evropská unie 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Křesla podle politické skupiny a země: 1989–1994 Ustavující zasedání

Rozdělení vybrané politické skupiny v Evropském parlamentu podle zemí
Země Celkový počet křesel