Křesla podle politické skupiny a země: 1994–1999 Ustavující zasedání

Rozdělení politických skupin v Evropském parlamentu podle zemí
Země Počet křesel Křesla
Belgie 6 7 6 2 1 3 25
Dánsko 3 3 5 1 4 16
Francie 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Irsko 1 4 1 7 2 15
Itálie 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Lucembursko 2 2 1 1 6
Německo 40 47 12 99
Nizozemsko 8 10 10 1 2 31
Portugalsko 10 9 3 3 25
Řecko 10 9 4 2 25
Spojené království 63 19 2 2 1 87
Španělsko 22 30 2 9 1 64
Evropská unie 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Křesla podle politické skupiny a země: 1994–1999 Ustavující zasedání

Rozdělení vybrané politické skupiny v Evropském parlamentu podle zemí
Země Celkový počet křesel