Počet křesel podle politických skupin: 1979–1984 Belgie - Volební obvod frankofonního společenství - Ustavující zasedání

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
S 4
PPE 3
L 2
NI 2

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • S - Skupina socialistů
  • PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie)
  • ED - Skupina evropské demokracie
  • COM - Skupina komunistů a spojenců
  • L - Skupina liberálů a demokratů
  • DEP - Skupina Evropských progresivních demokratů
  • CDI - Skupiny a členové technické koordinace a obhajoby nezávislých
  • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin: 1979–1984 Belgie - Volební obvod frankofonního společenství - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
S - Skupina socialistů 4
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PS Parti Socialiste 4
PPE - Skupina Evropské lidové strany (Skupina křesťanské demokracie) 3
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PSC-PPE Parti Social Chrétien - Centre Démocrate Humaniste 3
L - Skupina liberálů a demokratů 2
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PRL Parti Réformateur Libéral 2
NI - Nezařazení poslanci 2
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
FRF-RW Front Démocratique des Francophones-Rassemblement Wallon 2

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf