Počet křesel podle politických skupin: 1999–2004 Belgie - Volební obvod vlámského společenství - Ustavující zasedání

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE 2
Verts/ALE 4
ELDR 3
PPE-DE 3
TDI 2

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
  • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
  • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
  • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
  • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
  • TDI - Technická skupina nezávislých poslanců – smíšená skupina
  • EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností
  • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin: 1999–2004 Belgie - Volební obvod vlámského společenství - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 4
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
AGALEV Anders gaan leven 2
VU-ID21 Integrale Democratie voor de 21ste eeuw 2
PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů 3
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
CVP Christelijke Volkspartij 3
ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany 3
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
PSE - Skupina Strany Evropských socialistů 2
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
SP Socialistische Partij 2
TDI - Technická skupina nezávislých poslanců – smíšená skupina 2
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Vl. Blok Vlaams Blok 2

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf