Počet křesel podle politických skupin: 2004–2009 Česko - Ustavující zasedání

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
GUE/NGL 6
PSE 2
ELS-ED 14
IND/DEM 1
NI 1

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • ELS-ED - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
  • PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu
  • ALDE - Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
  • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
  • IND/DEM - Skupina Nezávislost/Demokracie
  • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
  • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin: 2004–2009 Česko - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
ELS-ED - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů 14
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
ODS Občanská Demokratická Strana 9
SN/ED SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 3
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2
GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 6
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 6
PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu 2
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 2
IND/DEM - Skupina Nezávislost/Demokracie 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
NEZ Nezavisli 1
NI - Nezařazení poslanci 1
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
NEZ Nezavisli 1

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

2. 7. 2019 - 16:25
Všechny časy jsou GMT+2

Zastoupení mužů a žen v EP podle roků Česko - Ustavující zasedání

Vnitrostátní a evropská Zastoupení mužů a žen v EP podle roků
Česko Evropská unie
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 21% 79% 31% 69%
2009 18% 82% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27. 5. 2019 - 01:28
Všechny časy jsou GMT+2

Účast podle roků Česko - Konečné výsledky

Vnitrostátní a evropská účast podle roků, v procentních bodech
Rok Česko Evropská unie
2004 28,30% 45,47%
2009 28,22% 42,97%
2014 18,20% 42,61%
2019 28,72% 50,66%
Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf