Počet křesel podle politických skupin: 2004–2009 Francie - Ustavující zasedání

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
GUE/NGL 3
PSE 31
Verts/ALE 6
ALDE 11
ELS-ED 17
IND/DEM 3
NI 7

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • ELS-ED - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
  • PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu
  • ALDE - Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
  • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
  • IND/DEM - Skupina Nezávislost/Demokracie
  • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
  • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin: 2004–2009 Francie - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu 31
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PS Parti Socialiste 31
ELS-ED - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů 17
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UMP Union pour un Mouvement Populaire 17
ALDE - Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 11
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UDF Union pour la Démocratie Française 11
Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 6
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Verts Europe Écologie 6
GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice 3
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
PCF Parti Communiste Français 2
PCR Parti Communiste Réunionnais 1
IND/DEM - Skupina Nezávislost/Demokracie 3
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
MPF Mouvement pour la France 3
NI - Nezařazení poslanci 7
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
FN Front National 7

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

2. 7. 2019 - 16:25
Všechny časy jsou GMT+2

Zastoupení mužů a žen v EP podle roků Francie - Ustavující zasedání

Vnitrostátní a evropská Zastoupení mužů a žen v EP podle roků
Francie Evropská unie
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27. 5. 2019 - 10:18
Všechny časy jsou GMT+2

Účast podle roků Francie - Konečné výsledky

Vnitrostátní a evropská účast podle roků, v procentních bodech
Rok Francie Evropská unie
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf