Počet křesel podle politických skupin: 2004–2009 Maďarsko - Ustavující zasedání

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE 9
ALDE 2
ELS-ED 13

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • ELS-ED - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
  • PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu
  • ALDE - Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
  • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
  • IND/DEM - Skupina Nezávislost/Demokracie
  • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
  • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin: 2004–2009 Maďarsko - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
ELS-ED - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů 13
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 12
MDF Magyar Demokrata Fórum 1
PSE - Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu 9
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
MSZP Magyar Szocialista Párt 9
ALDE - Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 2
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége 2

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

2. 7. 2019 - 16:25
Všechny časy jsou GMT+2

Zastoupení mužů a žen v EP podle roků Maďarsko - Ustavující zasedání

Vnitrostátní a evropská Zastoupení mužů a žen v EP podle roků
Maďarsko Evropská unie
Rok Ženy Muži Ženy Muži
2004 37% 63% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 19% 81% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
17. 6. 2019 - 16:13
Všechny časy jsou GMT+2

Účast podle roků Maďarsko - Konečné výsledky

Vnitrostátní a evropská účast podle roků, v procentních bodech
Rok Maďarsko Evropská unie
2004 38,50% 45,47%
2009 36,31% 42,97%
2014 28,97% 42,61%
2019 43,36% 50,66%
Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf