Počet křesel podle politických skupin: 1999–2004 Rakousko - Ustavující zasedání

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE 7
Verts/ALE 2
PPE-DE 7
NI 5

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
  • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
  • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
  • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
  • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
  • TDI - Technická skupina nezávislých poslanců – smíšená skupina
  • EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností
  • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin: 1999–2004 Rakousko - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů 7
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
PSE - Skupina Strany Evropských socialistů 7
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 7
Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 2
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Grüne Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
NI - Nezařazení poslanci 5
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 5

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

2. 7. 2019 - 16:25
Všechny časy jsou GMT+2

Zastoupení mužů a žen v EP podle roků Rakousko - Ustavující zasedání

Vnitrostátní a evropská Zastoupení mužů a žen v EP podle roků
Rakousko Evropská unie
Rok Ženy Muži Ženy Muži
1999 38% 62% 30% 70%
2004 28% 72% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 44% 56% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
28. 5. 2019 - 14:38
Všechny časy jsou GMT+2

Účast podle roků Rakousko - Konečné výsledky

Vnitrostátní a evropská účast podle roků, v procentních bodech
Rok Rakousko Evropská unie
1996 67,73%
1999 49,40% 49,51%
2004 42,43% 45,47%
2009 45,97% 42,97%
2014 45,39% 42,61%
2019 59,80% 50,66%
Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf