Počet křesel podle politických skupin: 1999–2004 Spojené království - Velká Británie - Ustavující zasedání

Počet křesel podle politických skupin
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PSE 29
Verts/ALE 6
EDD 3
ELDR 10
PPE-DE 36

Politické skupiny v Evropském parlamentu

  • PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů
  • PSE - Skupina Strany Evropských socialistů
  • ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany
  • Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
  • GUE/NGL - Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
  • UEN - Skupina Unie pro Evropu národů
  • TDI - Technická skupina nezávislých poslanců – smíšená skupina
  • EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností
  • NI - Nezařazení poslanci

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Rozdělení podle vnitrostátních stran a politických skupin: 1999–2004 Spojené království - Velká Británie - Ustavující zasedání

Složení křesel v Evropském parlamentu dle jednotlivých zemí, rozdělených do politických skupin a vnitrostátních stran
Politické skupiny v Evropském parlamentu Počet křesel
PPE-DE - Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů 36
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Cons. Conservative Party  36
PSE - Skupina Strany Evropských socialistů 29
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Lab Labour Party 29
ELDR - Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany 10
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
Ldem. Liberal Democrats  10
Verts/ALE - Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance 6
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
SNP Scottish National Party  2
PCymru Plaid Cymru 2
GreenP Greens  2
EDD - Skupina pro Evropu demokracie a rozdílností 3
Vnitrostátní strany, které jsou členy této politické skupiny
UK Ind UK Independence Party 3

Od roku 2009 je podle jednacího řádu Evropského parlamentu politická skupina tvořena nejméně 25 poslanci zvolenými v alespoň sedmi členských státech.

Stáhnout a sdílet
Stáhnout tento graf