Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter land: 1999 Konstituerende møde

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter land
Kvinder Mænd
Den Europæiske Union 30% 70%
Belgien 28% 72%
Danmark 38% 62%
Tyskland 37% 63%
Irland 33% 67%
Frankrig 40% 60%
Italien 11% 89%
Luxembourg 33% 67%
Holland 35% 65%
Storbritannien 24% 76%
Grækenland 16% 84%
Spanien 35% 65%
Portugal 20% 80%
Sverige 41% 59%
Østrig 38% 62%
Finland 44% 56%
08.07.19 - 12:11
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Konstituerende møde

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Download og del
Download denne graf