Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter land: 2004 Konstituerende møde

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter land
Kvinder Mænd
Den Europæiske Union 31% 69%
Belgien 33% 67%
Danmark 43% 57%
Tyskland 33% 67%
Irland 38% 62%
Frankrig 45% 55%
Italien 21% 79%
Luxembourg 50% 50%
Holland 48% 52%
Storbritannien 26% 74%
Grækenland 29% 71%
Spanien 25% 75%
Portugal 25% 75%
Sverige 47% 53%
Østrig 28% 72%
Finland 43% 57%
Tjekkiet 21% 79%
Estland 50% 50%
Cypern 0% 100%
Litauen 38% 62%
Letland 33% 67%
Ungarn 37% 63%
Malta 0% 100%
Polen 15% 85%
Slovenien 43% 57%
Slovakiet 36% 64%
Bulgarien 44% 56%
Rumænien 29% 71%
08.07.19 - 12:11
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Konstituerende møde

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Download og del
Download denne graf