Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter land: 2009 Konstituerende møde

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter land
Kvinder Mænd
Den Europæiske Union 35% 65%
Belgien 36% 64%
Danmark 46% 54%
Tyskland 37% 63%
Irland 15% 85%
Frankrig 44% 56%
Italien 21% 79%
Luxembourg 17% 83%
Holland 48% 52%
Storbritannien 33% 67%
Grækenland 32% 68%
Spanien 36% 64%
Portugal 36% 64%
Sverige 56% 44%
Østrig 41% 59%
Finland 62% 38%
Tjekkiet 18% 82%
Estland 50% 50%
Cypern 33% 67%
Litauen 25% 75%
Letland 38% 62%
Ungarn 36% 64%
Malta 0% 100%
Polen 22% 78%
Slovenien 29% 71%
Slovakiet 38% 62%
Bulgarien 41% 59%
Rumænien 36% 64%
Kroatien 33% 67%
08.07.19 - 12:11
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Konstituerende møde

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Download og del
Download denne graf