Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter land: 2014 Konstituerende møde

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter land
Kvinder Mænd
Den Europæiske Union 37% 63%
Belgien 29% 71%
Danmark 38% 62%
Tyskland 36% 64%
Irland 55% 45%
Frankrig 42% 58%
Italien 40% 60%
Luxembourg 33% 67%
Holland 42% 58%
Storbritannien 41% 59%
Grækenland 24% 76%
Spanien 41% 59%
Portugal 38% 62%
Sverige 55% 45%
Østrig 44% 56%
Finland 54% 46%
Tjekkiet 38% 62%
Estland 50% 50%
Cypern 17% 83%
Litauen 9% 91%
Letland 37% 63%
Ungarn 19% 81%
Malta 67% 33%
Polen 24% 76%
Slovenien 37% 63%
Slovakiet 31% 69%
Bulgarien 29% 71%
Rumænien 31% 69%
Kroatien 45% 55%
08.07.19 - 12:11
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Konstituerende møde

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Download og del
Download denne graf