Pladser efter politisk gruppe: 1994-1999 Belgien - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
PSE 6
V 2
ELDR 6
ARE 1
PPE 7
NI 3

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
  • PPE - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe)
  • ELDR - Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • UPE - Gruppen Union for Europa
  • V - Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet
  • ARE - Gruppen Europæisk Radikal Alliance
  • I-EDN - Gruppen af Uafhængige for Nationernes Europa
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 1994-1999 Belgien - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
PPE - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 7
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
CVP Christelijke Volkspartij 4
PSC Parti Social Chrétien 2
CSP Christeliche soziale Partei 1
PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe 6
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SP Socialistische Partij 3
PS Parti Socialiste 3
ELDR - Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe 6
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
PRL Parti Réformateur Liberal 2
PRL/FDF Parti Réformateur Liberal-Front Democratique Francophone 1
V - Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Agalev Anders gaan leven 1
Ecolo Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 1
ARE - Gruppen Europæisk Radikal Alliance 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
VU Volksunie 1
NI - Løsgængere 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Vl.Blok Vlaams Blok 2
FN Front National 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf