Resultater efter nationalt parti: 2009-2014 Belgien - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 14,43%
Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten 12,75%
PS - Parti Socialiste 10,88%
Vl. Belang - Vlaams Belang 9,85%
MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement 9,74%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 8,55%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 8,21%
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 6,13%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 4,99%
Groen! - Groen! 4,90%
LDD - Lijst Dedecker 4,51%
CSP - Christeliche soziale Partei 0,19%
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 0,12%
ecolo (G) - ecolo (G) 0,09%
SP - Sozialdemokratischen Partei Ostbelgiëns 0,09%
Andre partier V - Andre partier i den fransktalende valgkreds 2,29%
Andre partier F - Andre partier i den flamsktalende valgkreds 2,18%
Andre partier T - Andre partier i den tysktalende valgkreds 0,10%

Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Belgien - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 5
Grønne/EFA 4
ALDE 5
EPP 5
EKR 1
NI 2

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Belgien - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christeliche soziale Partei 1
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PS Parti Socialiste 3
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
LDD Lijst Dedecker 1
NI - Løsgængere 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Vl. Belang Vlaams Belang 2

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Belgien - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Belgien Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1979 8% 92% 16% 84%
1984 17% 83% 18% 82%
1989 17% 83% 19% 81%
1994 32% 68% 26% 74%
1999 28% 72% 30% 70%
2004 33% 67% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 29% 71% 37% 63%
2019 38% 62% 41% 59%
25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Belgien - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Belgien Den Europæiske Union
1979 91,36% 61,99%
1984 92,09% 58,98%
1989 90,73% 58,41%
1994 90,66% 56,67%
1999 91,05% 49,51%
2004 90,81% 45,47%
2009 90,39% 42,97%
2014 89,64% 42,61%
2019 88,47% 50,66%
Download og del
Download denne graf