Resultater efter nationalt parti: 2009-2014 Belgien - Den fransktalende valgkreds - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
PS - Parti Socialiste 29,10%
MR - Mouvement des Citoyens pour le Changement 26,05%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 22,88%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 13,34%
Andre partier V - Andre partier i den fransktalende valgkreds 8,63%

Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Belgien - Den fransktalende valgkreds - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 3
Grønne/EFA 2
ALDE 2
EPP 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Belgien - Den fransktalende valgkreds - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PS Parti Socialiste 3
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
MR Mouvement des Citoyens pour le Changement 2
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ECOLO Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 2
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
cdH Centre Démocrate Humaniste 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf