14.06.19 - 10:07
Alle tider er GMT +2

Resultater efter nationalt parti: 2019-2024 Belgien - Den fransktalende valgkreds - Officielle resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
PS - Parti Socialiste 26,69%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 19,91%
MR - Mouvement Réformateur 19,29%
PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique 14,59%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 8,94%
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 5,92%
PP - Parti Populaire 4,66%
Andre partier V - Andre partier i den fransktalende valgkreds 0,00%
02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Pladser efter politisk gruppe: 2019-2024 Belgien - Den fransktalende valgkreds - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
S&D 2
Grønne/EFA 2
Renew Europe 2
EPP 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • ID - Identitet og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2019-2024 Belgien - Den fransktalende valgkreds - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PS Parti Socialiste 2
Renew Europe - Renew Europe group 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
MR Mouvement Réformateur 2
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

PS > S&D: ARENA Maria, TARABELLA Marc

MR > Renew Europe: CHASTEL Olivier, RIES Frédérique

cdH > EPP: LUTGEN Benoît

ECOLO > Grønne/EFA: BRICMONT Saskia, LAMBERTS Philippe

PTB-PVDA > GUE/NGL: BOTENGA Marc

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf