Pladser efter politisk gruppe: 1999-2004 Belgien - Den nederlandsktalende valgkreds - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
PSE 2
Verts/ALE 4
ELDR 3
EFP-ED 3
TDI 2

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EFP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
  • PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
  • ELDR - Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe
  • Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • UEN - Gruppen Union for Nationernes Europa
  • TDI - Den Tekniske Gruppe for Uafhængige Medlemmer - blandet gruppe
  • EDD - Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 1999-2004 Belgien - Den nederlandsktalende valgkreds - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
AGALEV Anders gaan leven 2
VU-ID21 Integrale Democratie voor de 21ste eeuw 2
EFP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
CVP Christelijke Volkspartij 3
ELDR - Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SP Socialistische Partij 2
TDI - Den Tekniske Gruppe for Uafhængige Medlemmer - blandet gruppe 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Vl. Blok Vlaams Blok 2

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf