Resultater efter nationalt parti: 2009-2014 Belgien - Den nederlandsktalende valgkreds - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 23,26%
Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten 20,56%
Vl. Belang - Vlaams Belang 15,88%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 13,23%
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 9,88%
Groen! - Groen! 7,90%
LDD - Lijst Dedecker 7,28%
Andre partier F - Andre partier i den flamsktalende valgkreds 2,01%

Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Belgien - Den nederlandsktalende valgkreds - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 2
Grønne/EFA 2
ALDE 3
EPP 3
EKR 1
NI 2

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Belgien - Den nederlandsktalende valgkreds - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
LDD Lijst Dedecker 1
NI - Løsgængere 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Vl. Belang Vlaams Belang 2

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf