14.06.19 - 10:07
Alle tider er GMT +2

Resultater efter nationalt parti: 2019-2024 Belgien - Den tysktalende valgkreds - Officielle resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
CSP - Christlich Soziale Partei 34,90%
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.) 16,40%
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 13,10%
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 11,50%
SP - Sozialistische Partei 11,40%
Andre partier T - Andre partier i den tysktalende valgkreds 12,70%
02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Pladser efter politisk gruppe: 2019-2024 Belgien - Den tysktalende valgkreds - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • ID - Identitet og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 10:00
Alle tider er GMT +2

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2019-2024 Belgien - Den tysktalende valgkreds - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
CSP Christlich Soziale Partei 1

CSP > EPP: ARIMONT Pascal

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf