Pladser efter politisk gruppe: 1989-1994 Danmark - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S 3
V 1
ARC 4
LDR 2
PPE 4
NI 2

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • S - Den Socialistiske Gruppe
  • PPE - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe)
  • LDR - Den Liberale og Demokratiske Gruppe
  • V - Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet
  • RDE - Gruppen Europæisk Demokratisk Alliance
  • ARC - Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet
  • CG - Venstrefløjs-Koalitionsgruppen
  • DR - De Europæiske Højrepartiers Tekniske Gruppe
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 1989-1994 Danmark - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
PPE - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-Demokratiske Gruppe) 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
CD Centrum-Demokraterne 2
KF Konservative Folkeparti 2
ARC - Regnbuegruppen i Europa-Parlamentet 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
JuniB. Junibevægelsen 3
FolkB. Folkebevægelsen mod EU 1
S - Den Socialistiske Gruppe 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
S Socialdemokratiet 3
LDR - Den Liberale og Demokratiske Gruppe 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
V Venstre 2
V - Gruppen De Grønne i Europa-Parlamentet 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SF Socialistisk Folkeparti 1
NI - Løsgængere 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Løsgænger Løsgænger 2

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf