Pladser efter politisk gruppe: 2004-2009 Frankrig - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 3
PSE 31
Verts/ALE 6
ALDE 11
EPP-ED 17
IND/DEM 3
NI 7

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
  • PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • IND/DEM - Gruppen for Selvstændighed/Demokrati
  • UEN - Gruppen Union for Nationernes Europa
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2004-2009 Frankrig - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe 31
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PS Parti Socialiste 31
EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater 17
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
UMP Union pour un Mouvement Populaire 17
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 11
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
UDF Union pour la Démocratie Française 11
Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 6
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Verts Europe Écologie 6
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PCF Parti Communiste Français 2
PCR Parti Communiste Réunionnais 1
IND/DEM - Gruppen for Selvstændighed/Demokrati 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
MPF Mouvement pour la France 3
NI - Løsgængere 7
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
FN Front National 7

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Frankrig - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Frankrig Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1979 22% 78% 16% 84%
1984 21% 79% 18% 82%
1989 23% 77% 19% 81%
1994 30% 70% 26% 74%
1999 40% 60% 30% 70%
2004 45% 55% 31% 69%
2009 44% 56% 35% 65%
2014 42% 58% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
27.05.19 - 10:18
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Frankrig - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Frankrig Den Europæiske Union
1979 60,71% 61,99%
1984 56,72% 58,98%
1989 48,80% 58,41%
1994 52,71% 56,67%
1999 46,76% 49,51%
2004 42,76% 45,47%
2009 40,63% 42,97%
2014 42,43% 42,61%
2019 50,12% 50,66%
Download og del
Download denne graf