Pladser efter politisk gruppe: 2014-2019 Holland - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 3
S&D 3
Grønne/EFA 2
ALDE 7
EPP 5
EKR 2
NFE 4

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
  • NFE - Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2014-2019 Holland - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 7
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Democraten 66 4
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
CDA Christen-Democratisch Appèl 5
NFE - Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PVV Partij voor de Vrijheid 4
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PvdA Partij van de Arbeid 3
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PvdD Partij voor de Dieren 1
SP Socialistische Partij 2
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
CU ChristenUnie 1
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
GL Groenlinks 2

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf