Pladser efter politisk gruppe: 2004-2009 Letland - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
Verts/ALE 1
ALDE 1
EPP-ED 3
UEN 4

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
  • PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • UEN - Gruppen Union for Nationernes Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • IND/DEM - Gruppen for Selvstændighed/Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2004-2009 Letland - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
UEN - Gruppen Union for Nationernes Europa 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Ind Independent 1
PS Pilsoniska savieniba 2
TB/LNNK Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  1
EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
JL Jaunais laiks 2
TP Tautos pažangos partija 1
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Ind Independent 1
Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PCTVL Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf