Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Letland - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
S&D 1
Grønne/EFA 1
ALDE 1
EPP 4
EKR 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Letland - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
V Vienotība 4
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Alternative Alternative 1
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
LPP/LC Latvijas Pirma- Partija/Latvijas Cels 1
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PCTVL Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 1
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
TB/LNNK Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
LSP Latvijas Sociālistiskā partija SC (Saskaņas Centrs) 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf