Resultater efter nationalt parti: 2009-2014 Litauen - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
TS-LKD - Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 26,86%
LSDP - Lietuvos socialdemokratu partija 18,61%
TT - Partija Tvarka ir teisingumas 12,22%
DP - Darbo partija 8,79%
LLRA - Lietuvos lenku rinkimu akcija 8,42%
LRLS - Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 7,36%
Andre partier - Andre partier 17,74%

Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Litauen - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 3
ALDE 2
EPP 4
EKR 1
EFD 2

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Litauen - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
TS-LKD Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 4
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 3
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
DP Darbo partija 1
LRLS Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 1
EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
TT Partija Tvarka ir teisingumas 2
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
LLRA Lietuvos lenku rinkimu akcija 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Litauen - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Litauen Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
2004 38% 62% 31% 69%
2009 25% 75% 35% 65%
2014 9% 91% 37% 63%
2019 27% 73% 41% 59%
25.09.19 - 18:12
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Litauen - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Litauen Den Europæiske Union
2004 48,38% 45,47%
2009 20,98% 42,97%
2014 47,35% 42,61%
2019 53,48% 50,66%
Download og del
Download denne graf