Pladser efter politisk gruppe: 2004-2009 Østrig - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
PSE 7
Verts/ALE 2
EPP-ED 6
NI 3

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
  • PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • IND/DEM - Gruppen for Selvstændighed/Demokrati
  • UEN - Gruppen Union for Nationernes Europa
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2004-2009 Østrig - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe 7
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 7
EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater 6
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ÖVP Österreichische Volkspartei 6
Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
NI - Løsgængere 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
MARTIN Liste Dr. Hans-Peter Martin - für echte Kontrolle in Brüssel 2
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Østrig - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Østrig Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1999 38% 62% 30% 70%
2004 28% 72% 31% 69%
2009 41% 59% 35% 65%
2014 44% 56% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
28.05.19 - 14:38
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Østrig - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Østrig Den Europæiske Union
1996 67,73%
1999 49,40% 49,51%
2004 42,43% 45,47%
2009 45,97% 42,97%
2014 45,39% 42,61%
2019 59,80% 50,66%
Download og del
Download denne graf