Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Storbritannien - Afgående Parlament

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
S&D 13
Grønne/EFA 5
ALDE 12
EKR 27
EFD 8
NI 7

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Storbritannien - Afgående Parlament

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 27
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Cons. Conservative Party  25
UCU-NF Ulster Conservatives and Unionists - New Force 1
Ind. Independent 1
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 13
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Lab. Labour Party 13
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 12
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
LDP Liberal Democrats  12
EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati 8
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
UKIP UK Independence Part 8
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SF Sinn Fein 1
NI - Løsgængere 7
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
UKIP UK Independence Part 2
BNP British National Party 1
DUP Democratic Unionist Party 1
WDAR We Demand a Referendum Party 1
BDP British Democratic Party 1
AIE An Independence from Europe 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf