Resultater efter nationalt parti: 2009-2014 Storbritannien - Storbritannien - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
Cons. - Conservative Party  27,70%
UKIP - UK Independence Party 16,50%
Lab. - Labour Party 15,70%
LD - Liberal Democrats  13,70%
GP - Green Party of England and Wales 8,38%
BNP - British National Party 6,20%
SNP - Scottish National Party 2,10%
PC - Plaid Cymru 0,78%
Andre partier GB - Andre Partier i Storbritannien 8,94%

Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 13
Grønne/EFA 5
ALDE 11
EKR 24
EFD 13
NI 3

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 24
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Cons. Conservative Party  24
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 13
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Lab. Labour Party 13
EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati 13
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 11
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
LD Liberal Democrats  11
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Løsgængere 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf