Resultater efter nationalt parti: 2014-2019 Storbritannien - Storbritannien - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
UKIP - United Kingdom Independence Party 27,49%
Lab. - Labour Party 25,40%
Cons. - Conservative Party 23,93%
GP - Green Party of England and Wales 7,87%
Ldem. - Liberal Democrats 6,87%
SNP - Scottish National Party 2,46%
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,71%
Andre partier GB - Andre Partier i Storbritannien 5,27%

Pladser efter politisk gruppe: 2014-2019 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
S&D 20
Grønne/EFA 6
ALDE 1
EKR 19
EFDD 24

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2014-2019 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati 24
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 20
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Lab. Labour Party 20
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 19
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Cons. Conservative Party 19
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 6
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 3
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Ldem. Liberal Democrats 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Download og del
Download denne graf