Pladser efter politisk gruppe: 2004-2009 Sverige - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 2
PSE 5
Verts/ALE 1
ALDE 3
EPP-ED 5
IND/DEM 3

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
  • PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • IND/DEM - Gruppen for Selvstændighed/Demokrati
  • UEN - Gruppen Union for Nationernes Europa
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2004-2009 Sverige - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SAP Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 5
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
FP Folkepartiet Liberalerna 2
C Centerpartiet 1
IND/DEM - Gruppen for Selvstændighed/Demokrati 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Junilistan Junilistan 3
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
V Vänsterpartiet 2
Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
MP Miljöpartiet de Gröna 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

08.07.19 - 12:11
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Sverige - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Sverige Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1999 41% 59% 30% 70%
2004 47% 53% 31% 69%
2009 56% 44% 35% 65%
2014 55% 45% 37% 63%
2019 55% 45% 41% 59%
03.06.19 - 11:52
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Sverige - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Sverige Den Europæiske Union
1995 41,63%
1999 38,84% 49,51%
2004 37,85% 45,47%
2009 45,53% 42,97%
2014 51,07% 42,61%
2019 55,27% 50,66%
Download og del
Download denne graf