Resultater efter nationalt parti: 2009-2014 Sverige - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
SAP - Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 24,41%
M - Moderaterna 18,83%
FP - Folkepartiet Liberalerna 13,58%
MP - Miljöpartiet de Gröna 11,02%
PP - Piratpartiet 7,13%
V - Vänsterpartiet 5,66%
C - Centerpartiet 5,47%
KD - Kristdemokraterna 4,68%
Andre partier - Andre partier 9,22%

Pladser efter politisk gruppe: 2009-2014 Sverige - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 1
S&D 5
Grønne/EFA 3
ALDE 4
EPP 5

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • EFD - Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2009-2014 Sverige - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 5
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
SAP Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 5
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
FP Folkepartiet Liberalerna 3
C Centerpartiet 1
Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
MP Miljöpartiet de Gröna 2
PP Piratpartiet 1
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
V Vänsterpartiet 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

08.07.19 - 12:11
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Sverige - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Sverige Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
1999 41% 59% 30% 70%
2004 47% 53% 31% 69%
2009 56% 44% 35% 65%
2014 55% 45% 37% 63%
2019 55% 45% 41% 59%
03.06.19 - 11:52
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Sverige - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Sverige Den Europæiske Union
1995 41,63%
1999 38,84% 49,51%
2004 37,85% 45,47%
2009 45,53% 42,97%
2014 51,07% 42,61%
2019 55,27% 50,66%
Download og del
Download denne graf