Pladser efter politisk gruppe: 2004-2009 Tjekkiet - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 6
PSE 2
EPP-ED 14
IND/DEM 1
NI 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater
  • PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • IND/DEM - Gruppen for Selvstændighed/Demokrati
  • UEN - Gruppen Union for Nationernes Europa
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2004-2009 Tjekkiet - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP-ED - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater 14
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ODS Občanská Demokratická Strana 9
SN/ED SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 3
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 6
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 6
PSE - De Europæiske Socialdemokraters Gruppe 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 2
IND/DEM - Gruppen for Selvstændighed/Demokrati 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
NEZ Nezavisli 1
NI - Løsgængere 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
NEZ Nezavisli 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Tjekkiet - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Tjekkiet Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
2004 21% 79% 31% 69%
2009 18% 82% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27.05.19 - 01:28
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Tjekkiet - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Tjekkiet Den Europæiske Union
2004 28,30% 45,47%
2009 28,22% 42,97%
2014 18,20% 42,61%
2019 28,72% 50,66%
Download og del
Download denne graf