Resultater efter nationalt parti: 2014-2019 Tjekkiet - Endelige resultater

Procentandel af stemmer til nationale partier
Nationale partier Procentdel af stemmer
ANO 2011 - ANO 2011 16,13%
Coal. TOP 09+STAN - Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí 15,95%
ČSSD - Česká strana sociálně demokratická 14,17%
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy 10,98%
KDU-ČSL - Coalition Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 9,95%
ODS - Občanská demokratická strana 7,67%
Svobodní - Strana svobodných občanů 5,24%
Andre partier - Andre partier 19,91%

Pladser efter politisk gruppe: 2014-2019 Tjekkiet - Konstituerende møde

Pladser efter politisk gruppe
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
GUE/NGL 3
S&D 4
ALDE 4
EPP 7
EKR 2
EFDD 1

Politiske grupper i Europa-Parlamentet

  • EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
  • EKR - De Europæiske Konservative og Reformister
  • ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
  • GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Grønne/EFA - Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
  • NI - Løsgængere

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

Opdeling efter nationale partier og politiske grupper: 2014-2019 Tjekkiet - Konstituerende møde

Sammensætning af nationale mandater i Europa-Parlamentet, opdelt i europæiske politiske grupper og nationale partier
Politiske grupper i Europa-Parlamentet Antal pladser
EPP - Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) 7
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KDU-ČSL Coalition Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 3
Coal. TOP 09+STAN Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí 4
S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 4
ALDE - Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa 4
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ANO 2011 ANO 2011 4
GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre 3
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 3
EKR - De Europæiske Konservative og Reformister 2
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
ODS Občanská demokratická strana 2
EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati 1
Nationale partier, der er medlemmer af denne politiske gruppe
Svobodní Strana svobodných občanů 1

Siden 2009 skal en politisk gruppe ifølge Parlamentets forretningsorden bestå af mindst 25 medlemmer, der er valgt i mindst syv medlemsstater.

02.07.19 - 16:25
Alle tider er GMT +2

Kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år Tjekkiet - Konstituerende møde

National og europæisk kønsfordeling af medlemmer af Europa-Parlamentet efter år
Tjekkiet Den Europæiske Union
År Kvinder Mænd Kvinder Mænd
2004 21% 79% 31% 69%
2009 18% 82% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 33% 67% 41% 59%
27.05.19 - 01:28
Alle tider er GMT +2

Valgdeltagelse efter år Tjekkiet - Endelige resultater

National og europæisk valgdeltagelse efter år, i procentpoint
År Tjekkiet Den Europæiske Union
2004 28,30% 45,47%
2009 28,22% 42,97%
2014 18,20% 42,61%
2019 28,72% 50,66%
Download og del
Download denne graf