Pladser efter politisk gruppe og land: 1979-1984 Konstituerende møde

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet efter land
Land Antal pladser Pladser
Belgien 7 10 4 1 2 24
Danmark 4 2 1 3 1 4 1 16
Frankrig 21 9 19 17 15 81
Holland 9 10 4 2 25
Irland 4 4 1 5 1 15
Italien 13 30 24 5 5 4 81
Luxembourg 1 3 2 6
Storbritannien 18 61 1 1 81
Tyskland 35 42 4 81
Den Europæiske Union 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Pladser efter politisk gruppe og land: 1979-1984 Konstituerende møde

Fordeling af den valgte politiske gruppe i Europa-Parlamentet efter land
Land Pladser i alt