Pladser efter politisk gruppe og land: 1984-1989 Konstituerende møde

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet efter land
Land Antal pladser Pladser
Belgien 7 6 5 4 2 24
Danmark 4 1 4 1 2 4 16
Frankrig 20 9 10 12 20 10 81
Grækenland 10 9 4 1 24
Holland 9 8 5 2 1 25
Irland 6 1 8 15
Italien 12 27 26 5 3 5 3 81
Luxembourg 2 3 1 6
Storbritannien 33 46 1 1 81
Tyskland 33 41 7 81
Den Europæiske Union 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Pladser efter politisk gruppe og land: 1984-1989 Konstituerende møde

Fordeling af den valgte politiske gruppe i Europa-Parlamentet efter land
Land Pladser i alt