Pladser efter politisk gruppe og land: 1989-1994 Afgående Parlament

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet efter land
Land Antal pladser Pladser
Belgien 8 7 4 3 1 1 24
Danmark 3 4 2 1 4 2 16
Frankrig 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Grækenland 9 10 1 3 1 24
Holland 8 10 4 2 1 25
Irland 1 4 2 6 1 1 15
Italien 34 27 4 6 1 9 81
Luxembourg 2 3 1 6
Portugal 8 3 9 1 3 24
Spanien 27 17 5 1 2 3 5 60
Storbritannien 46 33 1 1 81
Tyskland 31 32 5 6 1 2 4 81
Den Europæiske Union 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Pladser efter politisk gruppe og land: 1989-1994 Afgående Parlament

Fordeling af den valgte politiske gruppe i Europa-Parlamentet efter land
Land Pladser i alt