Pladser efter politisk gruppe og land: 2004-2009 Afgående Parlament

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet efter land
Land Antal pladser Pladser
Belgien 6 7 6 2 3 24
Bulgarien 5 5 5 3 18
Cypern 3 1 2 6
Danmark 1 5 4 1 1 1 1 14
Estland 1 3 2 6
Finland 4 3 5 1 1 14
Frankrig 18 31 10 6 3 3 7 78
Grækenland 11 8 4 1 24
Holland 7 7 5 4 2 2 27
Irland 5 1 1 4 1 1 13
Italien 24 17 12 13 2 7 3 78
Letland 3 1 4 1 9
Litauen 2 2 7 2 13
Luxembourg 3 1 1 1 6
Malta 2 3 5
Polen 15 9 6 20 3 1 54
Portugal 9 12 3 24
Rumænien 18 10 6 1 35
Slovakiet 8 3 3 14
Slovenien 4 1 2 7
Spanien 24 24 2 3 1 54
Storbritannien 27 19 11 5 1 8 7 78
Sverige 6 5 3 1 2 2 19
Tjekkiet 14 2 6 1 1 24
Tyskland 49 24 7 13 6 99
Ungarn 13 9 2 24
Østrig 6 7 1 2 2 18
Den Europæiske Union 288 218 100 44 43 40 22 30 785

Pladser efter politisk gruppe og land: 2004-2009 Afgående Parlament

Fordeling af den valgte politiske gruppe i Europa-Parlamentet efter land
Land Pladser i alt