Pladser efter politisk gruppe og land: 2004-2009 Konstituerende møde

Fordeling af politiske grupper i Europa-Parlamentet efter land
Land Antal pladser Pladser
Belgien 6 7 6 2 3 24
Cypern 3 1 2 6
Danmark 1 5 4 1 1 1 1 14
Estland 1 3 2 6
Finland 4 3 5 1 1 14
Frankrig 17 31 11 6 3 3 7 78
Grækenland 11 8 4 1 24
Holland 7 7 5 4 2 2 27
Irland 5 1 1 1 1 4 13
Italien 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Letland 3 1 1 4 9
Litauen 2 2 7 2 13
Luxembourg 3 1 1 1 6
Malta 2 3 5
Polen 19 8 4 10 7 6 54
Portugal 9 12 3 24
Slovakiet 8 3 3 14
Slovenien 4 1 2 7
Spanien 24 24 2 3 1 54
Storbritannien 28 19 12 5 1 11 2 78
Sverige 5 5 3 1 2 3 19
Tjekkiet 14 2 6 1 1 24
Tyskland 49 23 7 13 7 99
Ungarn 13 9 2 24
Østrig 6 7 2 3 18
Den Europæiske Union 268 200 88 42 41 37 27 29 732

Pladser efter politisk gruppe og land: 2004-2009 Konstituerende møde

Fordeling af den valgte politiske gruppe i Europa-Parlamentet efter land
Land Pladser i alt