Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1979-1984 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Βέλγιο 7 10 4 1 2 24
Γαλλία 21 9 19 17 15 81
Γερμανία 35 42 4 81
Δανία 4 2 1 3 1 4 1 16
Ηνωμένο Βασίλειο 18 61 1 1 81
Ιρλανδία 4 4 1 5 1 15
Ιταλία 13 30 24 5 5 4 81
Λουξεμβούργο 1 3 2 6
Ολλανδία 9 10 4 2 25
Ευρωπαϊκή Ένωση 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1979-1984 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών