Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1984-1989 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Βέλγιο 8 6 5 4 1 24
Γαλλία 20 8 10 13 20 9 1 81
Γερμανία 33 41 7 81
Δανία 3 1 4 2 2 4 16
Ελλάδα 10 8 4 1 1 24
Ηνωμένο Βασίλειο 33 45 1 1 1 81
Ιρλανδία 6 1 8 15
Ισπανία 29 1 17 3 2 1 7 60
Ιταλία 12 27 26 6 2 5 3 81
Λουξεμβούργο 2 3 1 6
Ολλανδία 9 8 5 2 1 25
Πορτογαλία 7 4 3 10 24
Ευρωπαϊκή Ένωση 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1984-1989 Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών