Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1984-1989 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Βέλγιο 7 6 5 4 2 24
Γαλλία 20 9 10 12 20 10 81
Γερμανία 33 41 7 81
Δανία 4 1 4 1 2 4 16
Ελλάδα 10 9 4 1 24
Ηνωμένο Βασίλειο 33 46 1 1 81
Ιρλανδία 6 1 8 15
Ιταλία 12 27 26 5 3 5 3 81
Λουξεμβούργο 2 3 1 6
Ολλανδία 9 8 5 2 1 25
Ευρωπαϊκή Ένωση 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1984-1989 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών