Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1989-1994 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Αριθμός εδρών Έδρες
Βέλγιο 8 7 4 3 1 1 24
Γαλλία 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Γερμανία 31 32 4 8 6 81
Δανία 4 2 3 2 1 4 16
Ελλάδα 9 10 1 1 3 24
Ηνωμένο Βασίλειο 46 1 32 1 1 81
Ιρλανδία 1 4 2 6 1 1 15
Ισπανία 27 16 6 1 4 2 4 60
Ιταλία 14 27 3 7 22 3 5 81
Λουξεμβούργο 2 3 1 6
Ολλανδία 8 10 4 2 1 25
Πορτογαλία 8 3 9 1 3 24
Ευρωπαϊκή Ένωση 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα: 1989-1994 Συντακτική συνέλευση

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών